De zorgsector verandert en personeelstekorten lopen op. Om medewerkers voor zorg en welzijn te behouden is het belangrijk dat zij gezien worden, plezier hebben in hun werk en regie kunnen nemen over hun loopbaan. Daarom organiseerde Transvorm in november 2018 de Sterk in je Werk-week. Het was een week vol activiteiten speciaal voor zorg- en welzijnsmedewerkers die hun werk goed, gezond en met plezier willen blijven doen.

Goed werkgeverschap

Met behulp van een ‘Sterk in je Werk-week’ ondersteunt Transvorm zorg- en welzijnsorganisaties bij actielijn 5 van het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten: ‘het bieden van een aantrekkelijk werkomgeving en werkklimaat’ Oftewel: goed werkgeverschap.

De uitstroom van medewerkers naar andere sectoren is de afgelopen jaren flink gestegen. Door te investeren in een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat kan de uitstroom worden beperkt. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de oplossing van de tekorten.

Hoe werkt het?

Iedere deelnemende organisatie organiseerde minimaal één activiteit en stelde deze open voor medewerkers van deelnemende organisaties. De activiteiten waren gerelateerd aan een van de volgende vier thema’s:

 • In balans zijn en blijven
 • Mee veranderen met het werk
 • Oriënteren en ontwikkelen
 • Een andere baan zoeken (geen werving)

Voorwaarden voor de activiteiten

 • De activiteit draagt bij aan de ontwikkeling van de medewerker binnen zijn of haar loopbaan
 • De activiteit biedt handvaten waarmee de medewerker regie kan nemen in zijn of haar loopbaan
 • De activiteit is zoveel mogelijk gericht te zijn op interactie, bijvoorbeeld in de vorm van een discussie, workshop, spel, etc.
 • De activiteit is geschikt voor meerdere leeftijdscategorieën, opleidingsachtergronden en diverse functies binnen de zorg.
 • De activiteit is gratis
 • Diversiteit in het aanbod is essentieel
 • De activiteit is geen promotie voor de eigen organisatie of eigen vacatures
 • De activiteiten zijn gericht op een loopbaan in zorg en welzijn

Locatie

Activiteiten werden georganiseerd binnen de locaties van de organiserende instellingen, zodat deelnemers zoveel als mogelijk andere zorginstellingen bezochten.

Vragen?

Neem contact op met Anneke van Dixhoorn
Telefoon 06-21393284
Mail supportteam@transvorm.org