Beschrijving

Wat gaan we doen:

In het Transform dagdeel laten we je kennis maken met (de basis) van relatiegericht werken o.a.  (RGW) en gaan we door middel van reflectie oefenen in anders kijken, denken en doen.

Wat is relatiegericht werken?

Dichterbij heeft als uitgangspunt in de (zorg)visie een menswaardig bestaan. De basis van een menswaardig bestaan zijn de vier basisbehoeften, fysieke-, mentale-, emotionele- en zingevende behoefte.

Waar gaat het eigenlijk om bij mensen met een beperking?

Net als iedereen willen zij normale dingen doen en daar trots op zijn, ruimte ervaren voor initiatief en beleving. Ook zij willen het gewone leven ervaren, passend bij wat ze kan en aankan. Wat zegt hun signaalgedrag? Hoe verleen je daar, als team samen met alle betrokkenen betekenis aan?

Zij hebben (net als iedereen) behoefte aan fysieke en emotionele veiligheid, geborgenheid een goed contact met – en waardering van - anderen. Vanuit relatiegericht werken bieden wij jullie als team een kader wat daarvoor de ruimte geeft. We omarmen hierbij het gedachtengoed van Triple-C.

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:
•uitgaan van hun menselijke behoeften;
•een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
•samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
•anders kijken signaalgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

De belangrijkste pijlers van Triple-C zijn: het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het bieden van een betekenisvolle daginvulling, waarbij we anders kijken naar probleemgedrag. Samen met de begeleider die hen onvoorwaardelijk ondersteunt, hebben cliënten een compleet en betekenisvol dagprogramma, waarin ze succeservaringen opdoen die een behandelend effect hebben: hun vertrouwen groeit, de stress neemt af en problematisch gedrag verdwijnt naar de achtergrond. (bron: ASVZ)

 

Datum en tijd

  • 18 november 2019 van 13:00 - 17:00 uur (verlopen)
  • 21 november 2019 van 09:00 - 13:00 uur (verlopen)

Deelnemers

  • minimaal 10
  • maximaal 25

Dit evenement is verlopen